In front of St.George fresko

post-img

Here I am in front of the icon of St. George in village Zlatolist. Probably I have the same feeling when Plamen Kapitanski painted it. Plamen, the icon is quite different in reality. You left your heart and soul into it. When I saw it, something changed inside me.
Gеorgi Stoykov 2016

Ето ме пред иконата на Св. Георги в с. Златолист. Сигурно изпитах същото чувство като на Пламен Капитански, когато я е рисувал. Пламене, на живо е съвсем по-различна. Оставил си и сърце и душа в нея. Като я видях, сякаш нещо се преобърна вътре в мен.
Гeорги Стойков, 2016

 

Fresko St.George in Zlatolist

Cannot get other user media. API shut down by Instagram. Sorry. Display only your media.

 

Leave a reply

Message

Name

Website