Plamen Kapitanski Selfportrait

post-img

Plamen Kapitanski: when you begin to take into consideration the market, you become nobody. Your name disappeared from the history of Art.

Plamen Kapitanski needs no introduction ……….our conversation provoked me to look at our meeting as an Artist self-portrait:

I arrived in London …
… in 2000, loaded with enormous energy, „Now I’ll fight with the biggest“ It turned out they are not so big when you fight with them. The word „Fight“ doesn’t apply to Art, there one just shows what he really is. The good thing about London is that a lot of people from around the world are situated there, London is not England.

In the beginning I tried with two galleries in Chelsea, which owners said: „Yes, very good, but you have to change your style. Start painting like an old master“
But this would be a punishment for me . I already build my own style for so many years and now come back to the Academy again.
Sadly, there are many grеat artists but must satisfy the market. This is a trend worldwide.
And when you begin to take into consideration the market, you become nobody.
Your name disappeared from the history of Art. A lot of examples around….

Пламен Капитански: започнеш ли да се съобразяваш с пазара, ставаш никой. Твоето име изчезва от историята на изкуството.
Пламен Капитански не се нуждае от представяне, а разговора ни, ме провокира да погледна на нашата среща като на негов автопортрет.

Пристигнах в Лондон…
… през 2000 година, зареден с огромна енергия: „Сега ще се борим с големите!” Оказа се, че не са толкова големи, когато човек ги пребори. Всъщност тази дума – „преборване”, не важи за изкуството, там човек просто показва какво представлява. Хубавото на Лондон е, че в него са събрани хора от цял свят, Лондон не е Англия. В началото започнах с две галерии в Челси, от които ми казаха: „Да, много си добър, но трябва да си промениш стила. Започни да рисуваш като стар майстор.” Но това щеше да бъде наказание за мен – аз градя своя стил в продължение на толкова години и хайде сега – връщай се към Академията.

Тъжното е, че има много добри художници, страхотни рисувачи, които обаче трябва да задоволяват пазара. Това е тенденция в цял свят. А ти, започнеш ли да се съобразяваш с пазара, ставаш никой. Твоето име изчезва от историята на изкуството. Примери има много.
––––––––––––––––-

http://www.zahorata.com/news/199/842

Cannot get other user media. API shut down by Instagram. Sorry. Display only your media.

Leave a reply

Message

Name

Website